Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 19 maj 2023

Världsarvet södra Öland – mänsklighetens odlingslandskap

14 socknar 87 byar – 1/3 av Öland…

I det här avsnittet ska vi besöka ett av Sveriges största världsarv; Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. 

Södra Ölands natur som vi kan se den i dag är ett resultat av tidigare generationers jordbruk. Ett jordbruk som alltid behövt anpassa sig till öns mycket speciella förutsättningar.

Häng med när Världsarvssamordnare Södra Ölands odlingslandskap Emma Rydnér och jag vandrar mitt i världsarvet. Hör Emma berättar om det för mänskligheten omistliga odlingslandskapet på södra Öland. 

Avsnittet produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar Län.

Vill du se lite bilder från vår vandring så finns det att se på poddens hemsida arkeologiochhistoria.se

Mer info om Södra Ölands världsarv hittar du i länkarna!

I samarbete med: