Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 25 september 2023

TEMA: Bakom kulisserna Konservering

Att gå på museum är något magiskt, att få se fynd från förr ligga där i montrar, skinande och spännande är en ynnest! 
Men innan ett arkeologiskt fynd kan läggas in i en monter måste de behandlas på något sätt så att de inte skadas eller försvinner! De måste konserveras!

Det är det dagens avsnitt ska handla om!

Vi åker till Kalmar där Max Jahrehorn jobbar som konservator. Det blir lite som ett ”hemma hos”, med rundvandring, fika och filosofiska arkeologiska spörsmål!

Det här avsnittet produceras av Lena König med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. 

Bilder kan du se på poddens hemsida arkeologiochhistoria.se 

I samarbete med: