Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 19 september 2023

TEMA: Bakom kulisserna Dendrokronologi

I det här avsnittet ska vi bakom kulisserna igen. Vi ska lära oss mer om dendrokronologi!

Dendrokronologi handlar om att åldersbestämma genom att räkna årsringar på ved. Men efter att jag har träffat Hans Lindson vid dendrokronologiska- och vedanatomiska laboratoriet på geologiska institutionen vid Lunds universitet, så har jag förstått att det är så mycket mer än att bara räkna ringar!

Det här avsnittet har producerats med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge.

Producerat av Lena König.

För bilder gå in på poddens hemsida:

arkeologiochhistoria.se 

I samarbete med: