Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 13 december 2022

SVERIGES LÅNGA HISTORIA DEL 1

Detta är det första avsnittet av två om Sveriges långa historia .

Du har säkert hört talas om Jonathan Lindström, författare och arkeolog.  Han har skrivit en rad böcker i ämnet, spelat in tv och höras ofta i radio.

Tidigare i år släppte han boken Sveriges långa historia , och i det här avsnittet berättar han om sitt stora intresse för vår historia men också om hur allt började – när de första människorna vandrade upp och i det vi i dag kallar Sverige. 

Det här avsnittet görs i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. 

I samarbete med: