Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad

STORE BACKE – Nygamla fynd och en oväntad donation

Utanför Jämjö invid Hallarumsviken ligger Store Backe – ett gravfält som är daterat järnålder. Men platsen är så mycket mer än ett gravfält. Hör Mikael Henriksson, arkeolog vid Blekinge museum, berätta om gravfältet och det omgivande landskapets historia.

Dessutom träffar vi också Inge Håkansson, som valt att göra pengar till Blekinge Museum – riktat mot fortsatt forskning kring Store Backe.

I samarbete med: