Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 17 juni 2023

Stenkammargravar och lite till på sydvästra Öland

I det här avsnittet blir det åka av. Vi får en unik guidning kring stenkammargravar och lite andra fornlämningar längs Riksväg 136 på sydvästra Öland av universitetslektor Ludvig Papmehl-Dufay från Linneuniversitetet i Kalmar.

Vi börjar vår resa i Resmo med en dös och slutar i Albrunna med en fornlämning i betong!

Det här avsnittet produceras med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län.


Utflyktsguiden hittar du här:

https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/vara-tjanster/publikationer/2021/utflyktsguide-till-70-natur–och-kulturomraden-i-kalmar-lan.html
I samarbete med: