Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 5 maj 2023

SLAGET VID LANDSKRONA – BO KNARRSTRÖM – SKÅNE

I det här avsnittet ska vi beträda lite ny mark i podden! Vi ska ge oss ut på slagfältet…!

Vi är i västra Skåne – en bit utanför Landskrona – och där kommer arkeolog Bo Knarrström att tar med oss rakt in i striderna en varm julidag 1677. Vi talar om Slaget vid Landskrona!

Men  vi kommer också att prat om vad slagfältsarkeologi är och hur det går till att arkeologiskt undersöka ett slagfält! 

Avsnittet görs med bidrag från Länsstyrelsen Skåne!

arkeologiochhistoria.se

I samarbete med: