Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 27 september 2022

Pysslingebacken – gropkeramik och en arkeologisk utgrävning

I det här avsnittet ska vi besöka en arkeologisk utgrävning. Det är den sedan länge kända stenåldersboplatsen Pysslingebacken som ligger nästan så långt sydost du kan komma i Sverige, och Blekinge. 

Under en vecka har arkeologerna grävt efter nya puzzelbitar på jakt efter en helare bild av hur de så kallade gropkeramiska folken levde och verkade i södra Sverige. 

Jag träffar arkeolog Magnus Petersson från Länsstyrelsen i Blekinge som berättar mer om platsen och om de folk som för närmare 4500 år sedan levde och bodde här. 

Avsnittet görs i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. 

I samarbete med: