Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 6 maj 2022

Lindström på Lindströmska gården

Nytt avsnitt!!!! Och då undrar du; vart är vi på väg?

Jo, till slutet av 1690-talet! Då byggdes ett hus på det som skulle komma att bli Alamedan 13 i Karlskrona. Staden var ung och framtiden ljus… nästan 330 år senare, en stadsbrand, hur många kungar? och två världskrig… och där står hon. Nu gul då röd…

Lindströmska Gården… ett byggnadsminne som fått sitt namn efter ägaren urfabrikör Lindström.
140 år senare besöker vi gården med en av alla ättlingar. Fredrik Lindström. 

Följ med när vi tillsammans med bebyggelseantikvarie Ivar Wenster och Fredrik Lindström  (programledare, författare, komiker och filmregissör) – besöker Lindströmska Gården i Karlskrona och pratar husets historia, stadens historia och Lindströms historia! 

Detta avsnitt görs i samarbete och med bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge.

I samarbete med: