Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad

Kyrkeby Bränneri

I det här avsnittet tar vi oss djupt in i de Småländska skogarna. Invid Lyckebyån i sydvästar delen av Kalmar län ligger Kyrkeby, och där hittar vi Sveriges äldsta bränneri! 

Det sägs att Kung Gustav III passerade Kyrkeby 1771 och att han då gav sitt personligen tillstånd till Kyrkeby gård att fortsätta bränna brännvin. När det några år senare blev förbud för privata brännerier fick Kyrkeby fortsätta tack vare det kungliga tillståndet.

Sedan 2000 är hela anläggningen en byggnadsminne och 2005 började man dessutom att bränna brännvin på gården igen!

I det här avsnittet kommer vi att få en exklusiv rundvandring av hela byggnadsminnet av Göran Persson som är en av initiativtagarna och även ordförande i Vissefjärda hembygdsförening vilka är de som förvaltar hela byggnadsminnet. 

Avsnittet har producerats i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Poddens hemsida hittar du på; arkeologiochhistoris.se

I samarbete med: