Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 3 maj 2023

Krutets väg – Skåne

I det här avsnittet ska vi besöka en bondgård, en industri och en lagerlokal.  Vi ska ut på en resa längs ”Krutets väg”

Tillsammans med Ivar Wenster bebyggelseantikvarie vid Ankdammen konsult tar vi oss från salpeter till lagrat snustorrt pulver!

Resan börjar vid Sporrakulla gård. En fantastisk vacker paltas som alla borde besöka. Ett byggnadsminne som får stå exempel för det första steget på vägen mot svartkrut! Här samlade man stalljord för att utvinna salpeter. 

(Länk: https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoer/sporrakulla.html )

Sen kör vi söder ut till Torsebro krutbruk som ligger invid Helge Å. En bruksmiljö som består av industribyggnader, bruksherrgård, arbetarbostäder och ekonomibyggnader. Men vi besöker krutbruket, där man vid 1600-talets slut började tillverka svartkrut. 

(Länk: https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoer/torsebro-krutbruk.html?sv.target=12.382c024b1800285d5863a89a&sv.12.382c024b1800285d5863a89&reserve= ypes=&natureTypes=&tillgänglighet= &faciliteter=&sort=ingen )

Efter krutbruket åker vi förbi Kristianstad som var en av mottagarna av svartkrutet – men vårat stopp gör vi i Karlskrona, där krutet från Torsebro också landade.

(Länk: https://www.karlskrona.se/varldsarvet-orlogsstaden-karlskrona/karta/karta-over-varldsarvet/koholmen/ )

https://www.karlskrona.se/varldsarvet-orlogsstaden-karlskrona/karta/karta-over-varldsarvet/ljungskar/ )

En svinlade resa, där folk under århundradena tjänar kronan för krigens skalle. 

Det här avsnittet produceras med bidrag från Länsstyrelsen Skåne.

Fler bilder hittar du på arkeologiochhistoria.se 

I samarbete med: