Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 31 mars 2023

KORT OM – STENMURAR

I det här korta avsnittet besöker jag och Karl-Oskar Erlandsson vid Länsstyrelsen i Blekinge en extra fin stenmur! 

Väster om Karlskrona vid Västeråkra där slingrar sig en vacker stenmur längs en grusväg. Denna väg har funnits sedan lång tid tillbaka och var under medeltiden känd under namnet Via Regia – Kungsvägen.

Hur länge har stenmurar byggt i vårt avlånga land och får jag riva ner en stenmur hur som helst?
Detta och lite till pratar vi om i Kort om Stenmurar!

Avsnittet görs i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge

I samarbete med: