Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 25 oktober 2022

Gudsåkern – en resa genom dödens kulturhistoria

Vad händer egentligen när är man läggs ner i jorden och blir ett minne? Eller blir man bra en anonym gravsten som senare plockas bort?

I det här avsnittet följer vi döden genom dess kulturhistoria. Med hjälp av Ivar Wenster, bebyggelseantikvarie i Blekinge, lotsas vi från medeltid till nutid, fast i en salig blandning. Vi följer döden genom gravar och kyrkogårdar. 

Tidigt i somras så åkte podden ut på en liten biltur i länet. Vi besökte griftegården i Augerum, Augerums kyrkogård liksom kyrkogården i Fridlevstad och Tving och avslutade i Hällaryd. 

I samarbete med: