Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 17 april 2023

Gamla Stan i Kalmar 1

I det här avsnittet tar vi oss tillbaka till Gamla Stan i Kalmar där VA-systemet ska bytas ut och sedan 1,5 år sedan genomförs det stora arkeologiska utgrävningar. Mycket nu ny kunskap kring Kalmars äldsta historia kommer upp till ytan och intresset från allmänheten är enorm. 

Detta är det anda avsnitt om Gamla Stan i Kalmar och med oss har vi Magnus Stibéus som är arkeolog vid Arkeologerna i Lund och projektledare för grävningarna i Kalmar. Han tar oss med på en promenad runt hela Gamla Stan och Vi börjar där vi slutade det förra avsnittet, på det medeltida torget mitt i Gamla Stan i Kalmar.

För den som vill veta mer finns det en skrift, Ny arkeologi under gatorna i Gamla Stan, där man får följa förra årets grävning i både bild och text. Den går att ladda ner från Arkeologernas hemsida, eller så hittar du den gratis runtom i Kalmar. 

Det här avsnittet produceras med bidra från Länsstyrelsen i Kalmar län. 

arkeologiochhistoria.se 

Länk till skriften Ny arkeologi under gatorna i Gamla Stan https://arkeologerna.com/publikationer/ny-arkeologi/

Arkeologernas blogg från Kalmar hittar du här: https://arkeologerna.com/bloggar/det-medeltida-kalmar-blir-synligt/

I samarbete med: