Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 10 oktober 2023

Gamla Skogsby – ännu mer järnålder på Öland

I förra veckan besökte podden utgrävningen vid Gamla Skogsby på Ölands sydöstra sida. 

Under nästan en månad har studenter från Linnéuniversitetet grävt ut den sista delen i det nästan 35 meter långa huset från mellersta järnålder.

På plats finns också lektor Ludvig Papmehl-Dufay som håller i fältkursen. Han berättar om platsen och de grävningar som genomförts under de senaste fem åren. 

Vi kommer också att få oss ett snack med Jan-Henrik Fallgren som varit med och stöttat upp på grävningen men som också är specialist på detta med järnåldershus!

Och som vanligt så produceras avsnittet med bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar Län…

I samarbete med: