Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 24 juni 2021

ELLEHOLM – Den glömda staden

I det här avsnittet möter vi byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin Alftberg på en ö mitt i Mörrumsån. I dag är ön en del av byn Elleholm, samma by som en gång var en stad.
Jimmy tar med oss ​​flera hundra år tillbaka i tiden då dagens beteshagar var gator och hus, och det fanns en borg på öns norra del.

I samarbete med: