Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad

E22 SEX – graven som blev en kvarn

I detta korta avsnitt från de arkeologiska grävningarna längs den nya vägsträckningen av E22 öster om Karlskrona berättar arkeologen Håkan Petersson vad stenkonstruktionen i Vinberga egentligen är. Det är ingen stenåldersgrav – nej det är resterna av en väldigt väldigt gammal kvarn. 

I samarbete med: