Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad

E22 ETT – Vad händer längs E22:an?

Under kommande två månader kommer de som reser längs E22 i östra Blekinge att se gulklädda människor och grävmaskiner ute på åkrarna. Det är arkeologer! 

Just nu utför de så kallade exploateringsgrävningar längs den sträcka som inom en snar framtid ska bli E22:ans nya sträckning. 

I det här avsnittet träffar vi Johan Åstrand från Museiarkeologi Sydost som är projektledare för hela grävningen.

Vi pratar om exploateringsarkeologi. Varför måste arkeologerna undersöka markna innan ett vägbygge? Hur går urvalet av utgrävingsplatserna till… och vad gör man med all kunskap man samlar på sig under grävningarna?

I samarbete med: