Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 23 februari 2023

Bygga hus – överhetens angelägenhet

I det här avsnittet hoppar vi in ​​i bebyggelseantikvarie Ivar Wensters bil och ger oss ut på en roadtrip från medeltid till i dag.  

Det hör till saken att jag bygger ut mitt hus och alla som byggt hus har helt säkert träffat på statens alla regler som ska följas under byggprocessen. Men hur blev det så? När blev varje människas hus statens angelägenhet?

Ivar Wenster tar oss med på resan om hur staten eller kronan eller överheten har lagt sig i hur vi medborgarna byggde våra hus…

Resan börjar vid Lykåslottsruin och forsätter via en prästgård till ett båtsmanstorp, sen en nyklassisk kyrka. Genom 1870-talets byggnadsstadga. Egnahemrörelsen till 1980-talets friggebodar till plan och bygglagen.

Denna resa ger oss ett och annat att lära och förstå och hur det blev som det blev i dagens samhälle!

Som vanligt görs podden i sammanbet med Länsstyrelsen i Blekinge. 

Glöm inte att besöka poddens hemsida https://arkeologiochhistoria.se/ och följ oss på Insta och Facebook – där heter vi Arkeologi och Historia sydost!

Mer info här:

Kronokvarnen: https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/kulturmiljoer/kronokvarnen-och-stenbron-i-lyckeby.html 

I samarbete med: