Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad

Bröms – en plats för storpolitik

Brömsebäcken ringlar sig genom Bröms i nordöstra Blekinge. En bäck med riksintresse för uppgiften den haft som gränsmarkering under många hundra år.

I det här avsnittet besöker vi Bröms, men framför allt Brömsehus, och de rester som finns kvar av den medeltid försvarsborg som en gång låg där (1360-1436).

Visste ni att Gustav Vasas besök Bröms? Vi pratar om det och om gränsstenarna som delat två länder och tar vi oss en titt på fredsstenen, ni vet, ”Freden i Brömsebro” 1645…

Detta gör vi i söpregn tillsammans med antikvarie Magnus Petersson från Länsstyrelsen i Blekinge. 

Detta avsnitt produceras i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge

I samarbete med: