Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 28 augusti 2023

Bötterums Gästgivargård – byggnadsminne och byggnadsvård

I det här avsnittet av Arkeologi och Historia Sydost ska vi prata byggnadsminne och byggnadsvård!

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader kan skyddas som byggnadsminne och i det här avsnittet ska vi besöka ett av landets 2400 byggnadminnen. Bötterum är ett spår från vår gemensamma historia som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle men ger oss också tillgång till vårt kulturarv. 

Vi ska besöka Bötterums hembygdsgård där det finns ett 15-tal byggnader från 1700- och tidigt 1800-tal. Där träffar vi Dea Karlsson, ordförande i Långemåla Hembygdsförening, som ger oss en  guidad tur i Bötterums Gästgivargård och tingsplats.

Dessutom pratar vi byggnadsvård med Susann Johannisson, bebyggelseantikvarie vid Kalmar läns museum.

Det här avsnittet produceras i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Varje år genomförs Bötterumsmässan, i år går den av stapeln 2 september 10-16, det blir en dag fylld med utställare, inspiration, tips och råd kring byggnadsvård, trädgård, hantverk och mathantverk. (https://kalmarlansmuseum.se/evenemang/botterumsmassan-2023/)

Bötterums hembygdsgård ligger cirka 20 kilometer nordväst om E22:an vid Ålem i Kalmar län. 

I samarbete med: