Arkeologi & Historia Sydost

Publicerad 16 februari 2023

Björketorpsstenen och förbannelsen

I årets första avsnitt kommer vi att besöka Blekinges kanske främsta och mest mytomspunna fornlämning, den så kallade Björketorpsstenen. Runstenen tillsammans med två andra resta stenar står på en liten höjd i Björketorp, en stenkast från väg E22 utanför Ronneby i Blekinge.

Vad som är lite speciellt med just Björketorpsstenen är den förbannelseformel som finns inristad i stenen:

“HaidR runo runu, falh’k hedra ginnarunaR. Argiu hermalausR, … weladauþe, saR þat brytR.”

På den andra sidan finns spådomen Uþarba spa. På modern svenska lyder texten ungefär:

Ärofulla runors rad dolde jag här, mäktiga runor. Rastlös av ”arghet”, död genom list skall den bli som bryter. Jag spår fördärv.

Ordet Argiu har ofta översatts till arghet. Men ordet man avser används inte i dag. Ordet användes kränkande för homosexualitet och omanlighet. Att anklaga någon för att vara ergi eller argr var ett av de mest kränkande tillmälen man kunde ge vid denna tid och kunde rättsligt leda till holmgång, det vill säga en tvekamp på liv och död (texten är tagen från Länsstyrelsen i Blekinge) .

Tillsammans med antikvarie Karl-Oskar Erlandsson besöker vi inte bara Björketorpsstenen utan även domarringen vid Levalunda i Ronneby kommun. Denna vackra gravform från järnåldern. https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal/kulturmiljoer/domarringen-vid-levalunda.html (via Länsstyrelsen)

Glöm inte att besöka poddens hemsida https://arkeologiochhistoria.se/

Podden görs i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. 

I samarbete med: